Publisert 26.08.2022

Hvorfor øker nettleien?

I 2022 er det varslet flere økninger i nettleien, og de økte utgiftene til nettselskapene er en generell problemstilling i Norge. Hvorfor skjer dette?

Årsaken er i all hovedsak den ekstraordinære høye strømprisen. Når strømmen fraktes gjennom strømnettet går noe energi tapt, og dette tapet må nettselskapene kjøpe i kraftmarkedet og betale spotpris for. Dette har alltid vært en del av nettleien, men det er først når kostnadene til dette tapet er tidoblet at det blir så merkbart.

Nettselskapene i Norge er 100 % kundefinansiert, men inntektene er strengt regulert av myndighetene. Det betyr at nettselskapene har rett til å få dekket kostnadene sine, gitt at de har effektiv drift. Nettleien går til drift, vedlikehold, utvikling og beredskap av strømnettet. Nettleien er helt nødvendig for at vi skal kunne ha en forsvarlig og sikker strømforsyning.

Statnett gikk nylig ut med at de ønsker å redusere sin nettleietariff med 11 milliarder kroner. Dette ville gitt lavere utgifter for nettselskapene i Norge. For Føies del vil vi måtte vente på konkret informasjon fra regionalnettseier Glitre Energi Nett før vi vet hvordan dette evt. vil påvirke Føie og kundenes nettleie.