Publisert 30.06.2022

Føie møtte statsråden for å gi sine innspill på Strømnettutvalgets rapport

24. juni var Føie, ved Jan-Erik Brattbakk, sammen med sju andre nettselskap og tre bransjeorganisasjoner invitert til OED ved statsråd Terje Åsland. I møtet hadde de anledning til å komme med sine innspill på den ferske rapporten til Strømnettutvalget (Nakstadutvalget).

Foto: Energi Norge

Bakgrunnen for rapporten er manglende kapasitet i strømnettet til å håndtere de store ambisjonene for elektrifisering. Mange av landets nettselskap har i dag svært mange søknader om tilknytning. I søknadsbunken finnes blant annet viktige aktører i det grønne skiftet som vil starte opp ny, moderne og miljøvennlig industri. Dessverre får mange avslag på tilknytningssøknaden da det ikke er tilgjengelig kapasitet i nettet til å ta ut den effekten de har behov for.

Rapporten gir en grundig og god beskrivelse av utfordringene vi står ovenfor, og det er også foreslått tiltak til forbedring. Et av tiltakene som vi ser på som svært positivt er forslaget om å redusere behandlingstiden på søknader hos NVE.

Nettselskapene som var representert i dag kom med et samstemt budskap, og det er tydelig at utfordringene med kapasitet påvirker utviklingen i store deler av Norge. Vi har store ambisjoner om å ta en viktig posisjon i det grønne skiftet, men mange av initiativene stopper opp i strømnettet. 

Statsråden var veldig interessert i å lytte til de som deltok i dagens møte, og han deltok aktivt i diskusjonene. Nå håper vi rapporten skal bety noe for fremtiden, og at det blir iverksatt tiltak rundt kapasitetsutfordringene.