Publisert 06.09.2023 Sist endret 14.09.2023

Har du hatt vann i huset i forbindelse med flommen?

I forbindelse med kraftig regnvær og flom vet vi at mange har hatt vann i husene sine. Vann på måleren eller andre deler av ditt elektriske anlegg kan ha påvirket vår kontakt med måleren, og vi vil derfor komme i kontakt med de dere gjelder for å sikre at vi får nullstilt forbruket deres mens strømmen var borte.

Vi fanger opp alle strømbrudd som vi kan gjøre noe med, men hvis du mister strømmen på grunn av noe som skjer innenfor husets vegger dukker det opp i systemet vårt som manglende kontakt med måleren. Siden vi er pliktig til å levere måleravlesninger til Elhub blir det automatisk stipulert et forbruk når vi mister kontakten. Men ingen av våre kunder skal måtte betale for et stipulert forbruk når strømmen har vært borte grunnet flommen, og vi trenger derfor å komme i kontakt med dere som er rammet.

Der hvor måleren har vært helt under vann ønsker vi å komme på en befaring for å sjekke at alt er i orden og eventuelt skifte måleren.

Utklipp fra faktura som viser om du har hatt stipulert forbruk

Nullstille forbruket

Har du vært strømløs på grunn av vann i huset kan vi nullstille forbruket slik at du ikke blir fakturert for det stipulerte forbruket. Dette gjelder ikke bare i husstander, men alle elektriske anlegg som f.eks. pumpestasjoner som har vært ekstra utsatte i flommen.

Hvis du er usikker på om du mistet strømmen i en periode grunnet vann i huset? På fakturaen som blir sendt ut i begynnelsen av september kan du se om du i løpet av august måned har hatt noe stipulert forbruk.

Fyll ut skjemaet eller ring kundesenteret for å melde fra til oss, så hjelper vi deg videre.