Publisert 28.11.2023

Endret prismodell for kunder med forbruk over 100 000 kWh

Som følge av ny bransjestandard for prising av nettleie for kunder med forbruk over 100 000 kWh varsler vi at det vil bli en enklere og mer oversiktlig prismodell fra 1.1.2024.

Dette er ikke et varsel om prisendring. Den totale nettleien som hentes inn fra denne kundegruppen vil være den samme uavhengig av prismodell. Din totale nettleiepris vil fortsatt være avhengig av forbruk i antall kilowatt timer (kWh), og hvor stor effekt (kW) du belaster strømnettet med.

Den nye modellen gjelder for alle nettkunder med forbruk over 100 000 kWh, både privat og næring. Modellen skiller ikke lenger på høyspent og lavspent. I tillegg vil du faktureres månedlig etterskuddsvis basert på faktisk forbruk, og ikke ha et effektledd som baseres seg på et snitt av tre foregående vintermåneder. Dette gjør det enklere for deg som kunde å ha god oversikt over forbruk og nettleiekostnader.

Den nye nettleieprisen for kunder med forbruk over 100 000 kWh består av:

  • et årlig fastledd (kr/år)
  • et energiledd som beregnes ut fra forbruket (øre/kWh)
  • et effektledd sommer/vinter som beregnes ut fra den høyeste forbrukstoppen hver måned (kr/kW/mnd). Sommerpris fra april til september, og vinterpris fra oktober til mars.

Statlige avgifter kommer i tillegg.

Nettleieprisene for 2024 oppdateres på www.føie.no den 14. desember.