Publisert 08.08.2023 Sist endret 10.08.2023

Ekstremværet "Hans" i vårt nettområde

I forbindelse med ekstremværet "Hans" har Føie økt beredskapen, og iverksetter flere tiltak for å sikre og opprettholde strømforsyningen.

Sokna

På grunn av høy vannstand har vi koblet ut Sokna trafostasjon. Kundene er koblet om til reserveforsyning. På reserveforsyning oppfordrer vi alle til å redusere strømforbruket til et minimum for å opprettholde kapasitet og unngå utkoblinger.

Hønefoss

Vi følger nøye med på vannstanden, og har mannskaper ute på befaring i utsatte områder. Vi vil måtte koble ut en rekke nettstasjoner der vannet begynner å trenge inn. Siden vi er usikre på omfanget sender vi ut forhåndsvarsel til kunder som muligens kan bli berørt. Dette er for at de skal kunne forberede seg på å være uten strøm en lenger periode. 

Vi vil ikke ha mulighet til å koble på strømmen igjen før vannet har trukket seg tilbake og nettstasjonen har tørket opp innvendig. Selv om du har fått et forhåndsvarsel er det ikke sikkert at du vil bli koblet ut, og vi vil sende sms og oppdatere driftsmeldingene våre fortløpende slik at de kundene som vil bli koblet fra får beskjed i forkant.

Følg driftsmeldinger her

Varsle oss ved skader og farlige situasjoner

Det er høy vannføring, fuktig grunn og stor risiko for små ras og utglidninger. Dette kan føre til at høyspentkabler under bakken blir synlig, at det er høy vannstand ved våre anlegg, stolper kan skli ut og trær kan falle over linjer. Om du oppdager slike tilfeller ber vi deg holde god avstand, og å varsle driftssentralen på 32 12 24 20. 

Økt beredskap

Føie har økt beredskapen, har god tilgang på mannskap. Vi følger situsjonen nøye og gjør tiltak for å opprettholde så god leveringskvalitet som mulig.