Publisert 27.10.2023

Skogrydding langs høyspentlinjer


Fra 31. oktober og to uker frem i tid, vil det bli skogrydding langs flere høyspentlinjer på Ringerike. Ryddingen skjer med sag fra helikopter og er et tiltak for å bedre leveringssikkerheten i området.

I ryddebeltene langs høyspentlinjer blir det naturlig bedre solforhold enn i skogen, og trærne strekker seg mot lyset. Helikopteret med sag vil beskjære trærne vertikalt slik at tyngdepunktet blir endret vekk fra traseen. Dette har både vi og andre nettselskap god erfaring med fra tidligere.

Skogrydding med helikopter er avhengig av vær og vind. Ved dårlig vær må skogryddingen utsettes, og ved godt vær kan vi få mulighet til å utvide ryddeområdet.

I ryddeperioden vil nettsidene oppdateres med hvilke områder som ryddes.

Foreløpige områder

Ødehval - Toenbakken - Viul

Kilemoen - Hen koblingsanlegg

Kilemoen - Hensmoen industri

Vestre Ådal:

Skarrud - Bosoholmen

Ringerudsetra-Tossvika

Kongstrømmen

Kilemoen - Vikerkroken

Øvrige områder:

Kittelsby/Tranby

Hold avstand!

Helikopteret flyr lavt langs strømlinjene, og både helikopteret og sagingen vil skape støy. I tillegg vil kvister kunne fly i et større område grunnet vind fra helikopteret. Vi oppfordrer alle til å holde god avstand!

Ved spørsmål rundt linjeryddingen ber vi deg ta kontakt med Føie.