Publisert 20.03.2023

Oljelekkasje fra gamle trafostasjoner på Follum

Den 10. mars ble Føie varslet av Å Energi om en oljelekkasje i elven. Da utslippet ble oppdaget ble det først antatt at det kom fra Hofsfoss kraftstasjon, men etter videre undersøkelser fra Å Energi ble det konkludert med at oljen kom fra gamle Follum. Føie tok over det elektriske anlegget der for rundt 10 år siden.

De eldre transformatorene på Follum er vannkjølt. Undersøkelsene viser en oljelekkasje i trafoene som har blitt med avløpet til kjølevannsystemet ut i elven. Lekkasjen ble stanset umiddelbart, og olje fra trafoene samles nå opp. Anlegget sjekkes daglig av Føie.

Brannvesen og akutte myndigheter ble varslet med en gang. Lenser har fanget noe av utslippet, men de siste dagene har det vært synlig oljefilm i elven. Etter dialog med brannvesenet tror vi dette mest sannsynlig er oljerester fra snø og is som smelter som følge av mildvær. Olje som nå oppdages i elven er oljefilm i små mengder.

Det er lagt ut lenser ved Juveren og Synneren for å hindre at oljen skal komme inn dit.

Føie venter på svar på oljeprøver for å kartlegge type olje som har lekket ut, og avventer videresaksgang med myndighetene.

Vi tar hendelsen på stort alvor, og tar fullt ansvar for hendelsen som har skjedd.