Grave, bygge og rive

Arbeid nær høyspentnettet kan være livsfarlig. På disse sidene vil du finne viktig og nyttig informasjon om hva du må forholde deg før du starter arbeid nær strømnett.


Section2