Mann som holder strømkabel fra mast

For installatører og enteprenører

På disse sidene ligger det informasjon for deg som er installatør eller entreprenør og jobber innenfor vårt strømnett. Sidene er fortsatt under utvikling. Ta gjerne kontakt om du ikke finner informasjonen du leter etter.

 

Section2

Section3

Installatør

Trykk på lenken under for å logge inn på installatørmelding i Ringerike, Hole og Nore.

Gå til installatørmelding

Arbeid nær høyspentnettet

Skal du arbeide nær strømlinjer og kabler? Det kan være livsfarlig om du ikke gjør riktige sikkerhetstiltak. Her finner du viktig informasjon om hva du må gjøre før du starter arbeidet.

Les våre retningslinjer

Tilknytning og endring

Ved bygging av hus eller endringer i strømtilknytningen kan du lese mer informasjon her, blant annet hvorfor det er viktig å tenke på dette allerede i planleggingsfasen.

Strømtilknytning

Drift og vedlikehold

På siden vår som omhandler strømstans får du mer informasjon nåværende status og planlagte utkoblinger. Du kan også melde fra om farlige forhold.

Gjeldende DRIFTSTATUS

Fellesføringer

Ønsker dere å bruke våre luftledninger til annet utstyr? Dette kan gjelde f.eks. dere som er fiberaktører som ønsker å etablere og drifte fiberkabler i våre anlegg. Ta kontakt med oss på fellesforinger@foie.no for å få hjelp videre. 

Vil du vite mer om hva som gjelder for fiberaktører? Vi har laget en instruks som forteller med om hvordan dette fungerer. 

Instruks for bygging og drift av fiberanlegg