For installatører og enteprenører

På disse sidene ligger det informasjon for deg som er installatør eller enteprenør og jobber innenfor vårt strømnett. Sidene er under utvikling og mer informasjon kommer snart.

Les mer under

Section2

For deg som jobber i vårt strømnett

Nettsiden for proff er fortsatt under utvikling. Under har vi samlet den viktigste informasjonen for deg som jobber i vårt strømnett. Gå til sidenavn hvis du ikke finner informasjonen du leter etter her.

Installatør

Trykk på lenken under for å logge inn på installatørmelding i Ringerike, Hole og Nore.

Gå til installatørmelding

Tilknytning og endring

Ved bygging av hus eller endringer i strømtilknytningen kan du lese mer informasjon her, blant annet hvorfor det er viktig å tenke på dette allerede i planleggingsfasen.

Strømtilknytning

Drift og vedlikehold

På siden vår som omhandler strømstans får du mer informasjon nåværende status og planlagte utkoblinger. Du kan også melde fra om farlige forhold.

Gjeldende DRIFTSTATUS

Fellesføringer

Ønsker dere å bruke våre luftledninger til annet utstyr? Dette kan gjelde f.eks. dere som er fiberaktører som ønsker å etablere og drifte fiberkabler i våre anlegg. Ta kontakt med oss på fellesforinger@foie.no for å få hjelp videre. 

Vil du vite mer om hva som gjelder for fiberaktører? Vi har laget en instruks som forteller med om hvordan dette fungerer. 

Instruks for bygging og drift av fiberanlegg