Utbetaling av kompensasjon for høye strømpriser

Sist oppdatert

Her kan du lese alt om kompensasjonsordningen på hjemmesidene til NVE.

Som kompensasjon for de høye strømprisene i vinter har regjeringen bestemt at strømbruk til husholdningsformål skal kompenseres.  Dersom gjennomsnittsprisen på kraftbørsen overstiger 70 øre per kWh, vil kunden få tilbakebetalt 55 % av differansen mellom prisen på kraftbørsen og 70 øre per kWh. Støtteordningen gjelder fra desember 2021 til mars 2022. Ordningen gjelder per i dag ikke gårsdbruk, men det er forventet en forskrift knyttet til dette i januar 2022.

Når du betaler strøm betaler du for selve strømmen du bruker til din strømleverandør, og for frakten av strømmen hjem til deg til netteieren din. Regjeringen har besluttet at det er netteieren som skal administrere støtteordningen, og kompensasjonen vil derfor i hovedsak bli trukket fra nettleiedelen av fakturaen selv om det er strømprisen du kompenseres for.

Hvordan løses det praktisk?

Allerede i januar 2022 vil kompenasjon for strømforbruket i desember trekkes fra regningen.

  1. Har du gjennomfakturering med strøm og nett på samme faktura fra strømleverandøren din vil kompensasjonsbeløpet automatisk trekkes fra nettleiedelen av regningen. Dersom du har et større beløp tilgode enn nettleien, så vil resterende beløp trekkes fra strømdelen av regningen. Ønsker du et eventuelt tilgodebeløp må du undersøke hva som er mulig med din strømleverandør. 
  2. Dersom du får en faktura på nettleie og en annen faktura fra strømleverandøren så vil kompensasjonsbeløpet trekkes fra fakturaen på nettleie. Dersom du har mer tilgode enn nettleien den gjeldene måneden, vil resterende beløp utbetales til deg når fakturaen har forfall. Normal overføres tilgodebeløp til neste måneds faktura, men vi endrer rutinene våre mens kompensasjonsordningen gjelder. 

Jeg har husholdningsforbruk, men jeg har ikke fått utbetalt kompensasjon

Dersom du ikke har fått utbetalt kompensasjon for husholdningsforbruk må du ta kontakt med oss, og så vil vi vurdere hvert enkelt tilfelle. Vi kan ha anlegg registrert som næring i våre systemer, men som er knyttet til husholdningsforbruk. Dersom matrikkelen viser at disse anleggene er registrert som bolig, vil de få utbetalt kompensasjon. NB. Du må selv ta kontakt med kundesenterert som vil behandle saken manuelt da våre systemer ikke fanger opp dette automatisk.