Publisert 30.05.2024 Sist endret 27.06.2024

Leder for økonomi

Ønsker du en spennende lederrolle hos en viktig samfunnsaktør med store ambisjoner?

I en tid med økende behov for pålitelig og sikker strømforsyning ser vi frem til at nettselskapene Føie og Hallingdal Kraftnett skal jobbe sammen om å levere gode tjenester til kundene våre. Det er besluttet at det nye felles navnet på selskapet blir Føie. Vi er i en spennende fase og søker derfor etter en leder for økonomi til vårt nyfusjonerte selskap.

Dine hovedoppgaver vil være:

  • Budsjettering, rapportering og prognoser
  • Likviditetsstyring og kostnadskontroll
  • Finansiering av selskapet
  • Analyser og identifikasjon av forbedringsområder
  • Sikre etterlevelse av relevante lover og forskrifter, herunder myndighetsrapportering knyttet til omsetningskonsesjonen
  • Kontakt og samarbeid med revisor
  • Ledelse og utvikling av økonomiteamet
  • Oppfølging av leverandører av støttefunksjoner innen fagfeltet (eierselskap og/eller eksternt)
  • Bistand og deltakelse tilknyttet innkjøp og offentlige anskaffelser

Vår nye leder for økonomi er strategisk og resultatorientert. Du skal lede vårt økonomiteam (7 medarbeidere/årsverk innen regnskap, lønn, controlling og prosjektstøtte) med personalansvar for interne ressurser. Du vil ha ansvar for økonomisk planlegging, budsjettering, rapportering og finansiell analyse. Du vil videreutvikle og sørge for tilfredsstillende rutiner som leverer iht. krav til kvalitet og frister for selskapets rapportering, herunder oppsett og bruk av regnskapssystem (i dag Xledger). Som leder for økonomi vil du være en nøkkelressurs i å sikre effektiv ressursutnyttelse og riktige investeringsbeslutninger.

Stillingen inngår i selskapets ledergruppe. Deltakelse i styremøter samt rapportering til styret og eiere inngår i stillingens arbeidsoppgaver.

Vi ser etter deg som har relevant høyere utdanning innen økonomi, finans, regnskap og/eller revisjon. Du har sterke analytiske ferdigheter og kommersiell forståelse, og samarbeider effektivt på tvers av avdelinger og fagområder. Leder for økonomi har gode kommunikasjons- og lederegenskaper, og det er en stor fordel med erfaring fra endringsledelse. Videre evner du å kommunisere komplekse økonomiske sammenhenger på en forståelig måte. Du har erfaring fra digitaliseringsprosesser og interesse for teknologi og fremtidens løsninger. Det blir viktig å bidra til at prosesser og systemer etableres og utvikles i takt med bransjens og selskapets behov.

Selskapet skal investere betydelig i fornying og oppgradering av nettet. Du vil få en variert arbeidshverdag med samarbeide på tvers av organisasjonen for å sikre at de rette investeringsbeslutningene blir tatt. Arbeidssted for rollen er Geilo, Gol, eller Hønefoss, og reisevirksomhet mellom lokasjonene må påregnes. Du vil få konkurransedyktige lønnsbetingelser og inngå i selskapets gode pensjons- og forsikringsordninger.

Nysgjerrig?

Kontakt Visindi ved Christian Heiberg tlf. 992 98 574, Anna Camilla Øynes tlf. 414 73 696 eller Andreas Ugland Virik tlf. 930 04 949. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. Søknad og CV sendes snarest.

SØK HER!

Om Føie:

«Nye» Føie AS er et framoverlent nettselskap som har ansvaret for strømnettet i Ringerike, Hole, Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hol og Nore kommune. Selskapet er et resultat av en sammenslåing av Hallingdal Kraftnett AS og gamle Føie AS som vil fullføres i løpet av 2024. Elektrifiseringen av Norge er avhengig av et robust strømnett. Føie AS utfører dette svært viktige samfunnsoppdrag på vegne av våre eiere og innbyggere. Det nye nettselskapet omsetter for nærmere en halv milliard kroner og vil ha mer enn 60 000 kunder som årlig forbruker omtrent 1,2 TWh. Det nye nettselskapet vil ha mer enn 100 ansatte og avdelinger på Geilo, Ål, Gol, Nesbyen, Hønefoss og Rødberg.