Publisert 26.06.2024 Sist endret 27.06.2024

Leder for kunde

Ønsker du en spennende lederrolle hos en viktig samfunnsaktør med store ambisjoner?

Samfunnet er avhengig av en pålitelig og sikker strømforsyning. For å styrke virksomheten gjennomfører vi i disse dager en fusjon av nettselskapene Føie og Hallingdal Kraftnett. Det nye, samlede nettselskapet vil operere under navnet Føie, og vil ha ca 60 000 kunder. Selskapet er i en spennende utviklingsfase, og søker nå en ny leder for kundeavdelingen.

Som leder for kunde i Føie vil du spille en nøkkelrolle i å sikre gode kundeopplevelser. Lederen vil få mulighet til å utvikle arbeidsmiljø, prosesser og organisasjon sammen med dyktige medarbeidere innen måling, kundeservice og kommunikasjon og Det Lokale Eltilsynet. De ansatte som inngår i avdelingen er lokalisert på Geilo, Torpomoen, Gol, Rødberg og Hønefoss. Samtidig blir du en viktig bidragsyter inn i selskapets ledergruppe – og rapporterer til administrerende direktør.

I rollen blir det viktig å sette konkrete mål og utvikle planer for innovasjon, digitalisering og bærekraft. I tillegg vil du ha en sentral rolle i å bygge og utvikle selskapets kultur. Du har både strategisk og operativt ansvar for å utvikle kundereisen i Føie. Videre vil du ha det overordnede ansvaret for å styrke og forvalte Føie-konsernets merkevare.

Vi ser etter en erfaren og engasjert leder med erfaring fra drift og utvikling innen kunde, kommunikasjon og merkevare. Om du har erfaring fra og/eller kjennskap til lover og reguleringer innen nettvirksomhet, er det en fordel. Vi ser etter en tydelig og tillitsfull leder som skaper engasjement og resultater gjennom andre. Du vil være en viktig ambassadør for Føie og bidra til å forme selskapets fremtid.

Arbeidssted for rollen er Geilo, Gol, eller Hønefoss. Reisevirksomhet mellom lokasjonene må påregnes

Nysgjerrig?

Kontakt Visindi ved Christian Heiberg tlf. 992 98 574, Are Gjølberg Lien tlf. 412 37 158 eller Håvard Nærland tlf. 482 06 620. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. Søknad og CV sendes snarest.

SØK HER!

 

Om Føie:

«Nye» Føie AS er et framoverlent nettselskap som har ansvaret for strømnettet i Ringerike, Hole, Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hol og Nore kommune. Selskapet er et resultat av en sammenslåing av Hallingdal Kraftnett AS og gamle Føie AS som vil fullføres i løpet av 2024. Elektrifiseringen av Norge er avhengig av et robust strømnett. Føie AS utfører dette svært viktige samfunnsoppdrag på vegne av våre eiere og innbyggere. Det nye nettselskapet omsetter for nærmere en halv milliard kroner og vil ha mer enn 60 000 kunder som årlig forbruker omtrent 1,2 TWh. Det nye nettselskapet vil ha mer enn 100 ansatte og avdelinger på Geilo, Ål, Gol, Nesbyen, Hønefoss og Rødberg.